HOSTIVICE – toto je příběh o tom, jak vojáci z kasáren rozkrádali sklad munice a jak se na to přišlo díky výbuchu žumpy v březnu roku 1921. Ale nejdřív pár slov na úvod: Praha mívala prachárnu v letohrádku Hvězda, což se postupně ukázalo jako velké riziko; v 70. letech 19. století bylo proto rozhodnuto o přemístění. Jako vhodné místo byla zvolena liduprázdná oblast poblíž silnice z Kněževsi do Hostivice, nedaleko císařské silnice zvané Dlouhá míle. Dnes se na tom místě rozkládá pražské letiště, ale to není úplně přesné, detaily proto v příštím pokračování. Ale zpět k prachárně: na mapě z té doby (III. vojenské mapování, 1877–1880) můžete vidět dva objekty prachárny (Pulver M. No. 1 a No. 2) a pod nimi jsou zakreslena kasárna.
A co se tedy událo toho roku 1921? Dne 16. března 1921 ve 14:30 došlo k výbuchu žumpy, do které se běžně házel odpad z výroby výbušnin. Protože se vědělo, že to je nebezpečné, žumpa byla konstantně zaplavena vodou, jenže jednoho dne vyschla a nějaký voják do té žumpy pravděpodobně odhodil nedopalek cigarety. Výsledkem byl výbuch, který zranil sedm vojáků a způsobil i materiální škody. Vyšetřovací komise, která na místo přijela, mimo jiné zjistila, že v prachárně docházelo k rozkrádání munice. Hezky to okomentoval týdeník Čech: „Celé tamní skladiště střeliva bylo vojáky, kteří je měli střežiti, v krátké době vykradeno a rozprodáno. A když v Hostivicích bylo jako u snědeného krámu, chytla tam najednou v žumpě na odpadky třaskavin voda a došlo k výbuchu. Poněvadž obě zprávy, o vykradení a explosi, ocitly se ve veřejnosti skoro současně, nelze u nich vyloučiti jistou souvislost. Každému laikovi namane se hned otázka, zdali vlastně explose nepřišla právě včas, aby zahladila stopy a znemožnila pátrání po zmizelém válečném materiálu. Jen to zůstane s podivem, jak se takové hromadné krádeže mohly dáti před očima důstojníka a jaká to asi byla kontrola, která na to nepřišla dříve, dokud skoro všecko nebylo rozkradeno…“
–pokračování příště–

Prachárna u Hostivice

#hostivice #prachárna

Kategorie: Muzeum

0 komentářů

Napsat komentář