SUCHÝ MLÝN (UNHOŠŤ): v historii emancipace v českých zemích hraje svou roli i Ludmila Bozděchová, členka Náprstkova Amerického klubu dam, a sice jako PRVNÍ POŠTOVNÍ ÚŘEDNICE v Rakousku-Uhersku. Na poštovních úřadech ženy tehdy pracovat nesměly a právě tohle se Ludmila rozhodla změnit. Napsala dopis císaři: „Můj úmysl jest prositi o nějaké místo při C. K. Státním telegrafu v Praze, čemuž dle přiložených vysvědčení vyhověno býti může, cíle mých snah a tužeb však jen tenkráte dosáhnouti možno, když vaše císařské a královské veličenstvo nejmilostivěji vyřknouti ráčí, že: ‚Ženy při státních telegrafech a poštách jakožto úřednice dovoleno zaměstnati‘ „
U císaře Františka Josefa I. si následně vyjednala audienci a předložila mu statistiku, dokazující, že v mocnářství je více žen než mužů a chudá žena bez věna nemá šanci uspět; jedinou šancí je proto najít si práci… Císař jí vyhověl a od 1. ledna roku 1872 povolil zaměstnávání žen na poštovních úřadech a Ludmila se tak stala první českou poštovní úřednicí, první telegrafistkou. A jakou že souvislost to má s Unhoští a konkrétně s touto pohlednicí? Suchý mlýn totiž patřil Bozděchovům, žil tam Ludmilin strýček. Pohlednici poslala Ludmila do Kalifornie a připojila pozdrav ze svého letního pobytu u strýce. V té době už jí bylo kolem 60 let, měla stále své rodné příjmení, neboť coby telegrafistka musela žít v celibátu, podobně jako to tak měly třeba učitelky.

Pohlednice Suchého mlýna, odeslaná Ludmilou Bozděchovou do Sacramenta v Kalifornii

#unhošť #ludmilabozděchová #suchýmlýn #pohlednice

Kategorie: Muzeum

0 komentářů

Napsat komentář